Committee Members

Learning Support Committee

Ms Chow Suk Ying (Chairperson)

Mr Lee Kin Ming (Vice-Chairperson)

Mr Ho Sheung Fung (Secretary)

Ms Cai Caixuan

Mr Leung Ting Fung

Ms Ngun Ka Wai  

Mr Yon Chun Tung

Mr Ng Lai Ho

Tsuen Wan Public Ho Chuen Yiu Memorial College
Address: No. 1 Estate Secondary School Shek Wai Kok Estate Tsuen Wan
Tel: 24966000
Fax: 24158686
Powered by Friendly Portal System v9.71