Class Teachers班主任(2019-2020

1A

Mr Choy Chong蔡創老師

Ms Lam Ho Wai林浩慧老師

1B

Ms Ching Yuen Man程婉雯老師

Mr Yau Chun Kwong邱俊光老師

1C

Ms Chan Yuen Man陳婉雯老師

Mr Ngai Yat Kwo魏逸戈老師

1D

Mr Li Chung I李仲栭老師

Mr Yon Chun Tung楊振東老師

2A

Ms Cheng Man Him鄭敏謙老師

Mr Yuen Man Leuk阮文略老師

2B

Ms Tang Julia鄧鈞翹老師

Ms Tang Yee Ki鄧依琪老師

2C

Mr Lam Ho Wah Patrick林浩驊老師

Ms Lok Pui Ying Katherine駱佩瑩老師

2D

Ms Lam Nga Ki林雅琦老師

Ms Man Yuen Wah文婉樺老師

3A

Mr Hon Chi Kwan韓志坤老師

Ms Law Lai Ming Teresa羅麗明老師

3B

Mr Leung Wa梁華老師

Ms Pun Wing Yee潘詠儀老師

3C

Ms Chan Rebecca陳若韻老師

Ms Ho Sau Lan何秀蘭老師

3D

Ms Chan Shuk Yee Becky陳淑儀老師

Ms Lee Lo Hung李露虹老師

4A

Ms Low Shuk Kwan羅淑君老師

4B

Ms Ngun Ka Wai鄞家慧老師

4C

Ms Wong Shui Chun王瑞珍老師

4D

Ms Chow Mei Wah周美華老師

4E

Mr Lee Ka Fai李嘉輝老師

5A

Ms Yeung Yuen Han楊婉嫻老師

5B

Ms Lo Fong羅芳老師

5C

Ms Ma Sze Man Dorothy馬思敏老師

5D

Mr Leung Pang梁彭老師

5E

Ms Mak Wai Ling Stephanie麥慧玲老師

6A

Ms Chan Po Ling陳寶玲老師

6B

Ms Siu Sau Wai蕭秀慧老師

6C

Ms Poon Ming Wai潘明慧老師

6D

Mr Ho Sheung Fung何尚峰老師

6E

Mr Lee Kin Ming李建銘老師

 

Tsuen Wan Public Ho Chuen Yiu Memorial CollegeTel : 24966000Fax : 24158686
Address : No. 1 Estate Secondary School Shek Wai Kok Estate Tsuen WanVisitors : 2296758© 2020 All Rights Reserved
Powered By Friendly Portal System 9.51