Awards from Tsuen Wan and Kwai Tsing Outstanding Students Election 2021

Category : General
Date : 2021-11-16 (Tuesday)
Nature : External
Tsuen Wan Public Ho Chuen Yiu Memorial College
Address: No. 1 Estate Secondary School Shek Wai Kok Estate Tsuen Wan
Tel: 24966000
Fax: 24158686
Powered by Friendly Portal System v9.71