1B Chong Yu Kiu Mina got 2 awards from The 4th Hong Kong international Darts Festival

Category : General
Date : 2023-04-28 (Friday)
Nature : External
Tsuen Wan Public Ho Chuen Yiu Memorial College
Address: No. 1 Estate Secondary School Shek Wai Kok Estate Tsuen Wan
Tel: 24966000
Fax: 24158686
Powered by Friendly Portal System v10.2