4E Audrey Tsang, Hysan Cheng, and Darin Cheung got Bronze Award in The "Young Impact Makers" program

Tsuen Wan Public Ho Chuen Yiu Memorial College
Address: No. 1 Estate Secondary School Shek Wai Kok Estate Tsuen Wan
Tel: 24966000
Fax: 24158686
Powered by Friendly Portal System v10.2